Regels van het huis

Om een bezoek Wassana voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, verzoeken we al onze bezoekers zich aan de volgende ‘huisregels’ te houden:

 • Wassana Massage Salon is volledig rookvrij.
 • Wassana Massage heeft het recht om personen te weigeren om welke reden dan ook.
 • Personen onder invloed van alcohol, stimulerende of verdovende middelen, zullen automatisch de toegang tot de Salon geweigerd worden.
 • In geval van contra-indicaties, gelieve dit aan het personeel te melden. Onder contra-indicaties verstaat men koorts, algemene infectieziekten, open wonden, besmettelijke huidziekten, hartaandoeningen, hoge bloeddruk, tumoren, neurologische ziekten, acute fase van botbreuken, psychiatrische problemen, risicozwangerschappen, enz… In deze gevallen houdt een behandeling hoge gezondheidsrisico’s in. Wassana Thai Massage kan en zal in bovenstaande gevallen niet overgaan tot uitvoering van de behandeling.
 • Voor aanvang van de behandeling dient u verplicht een douche te nemen.
 • Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van al onze faciliteiten. Per kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade die veroorzaakt worden door het verkeerdelijk gebruik van de tot uw beschikking gestelde faciliteiten. Wassana kan tengevolge ook nooit in gebreke gesteld worden.
 • Wassana is niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van Uw persoonlijke goederen.
 • Instellingen van de apparatuur worden door de klant niet gewijzigd. Op uw verzoek zal het personeel de nodige aanpassingen uitvoeren.
 • Wanneer er schade wordt toegebracht aan het Salon bent u verplicht de schade te vergoeden.
 • Het maken van foto\’s of filmopnamen is ten strengste verboden.
 • Storend gedrag is niet toegestaan. Gasten die zich hier niet aan houden kunnen door het personeel, met onmiddellijke ingang en na volledige betaling zonder restitutie, gesommeerd worden het Salon te verlaten.
 • Gelieve de rust van onze buren te respecteren, zowel bij aankomst als bij vertrek.
 • Onder “erotische massage” verstaan wij handelingen die niet in strijd zijn met de wetgeving. Wij zijn geen seksuele dienstverlening. Indien er zich in de behandelingsruimte toch handelingen van seksuele aard moesten voordoen, valt dit niet onder de verantwoordelijkheid van de uitbating.
 • Iedereen die een bezoek brengt aan Wassana, verklaart zich akkoord met onze huisregels.

Wat te verwachten?

U kunt een afspraak maken via telefoon of het contactformulier. U bepaalt waar de massage plaatsvindt: in onze mooie praktijk of bij u thuis.
Aan het begin van de afspraak bespreken we eerst wat u wilt:

 • Wat voor type massage zou u willen?
 • Heeft u specifieke klachten?
 • Zijn er dingen waar we in het bijzonder rekening mee moeten houden?

Zodra u op de tafel ligt, krijgt u een doek over u heen en alleen het deel dat op dat moment gemasseerd wordt, blijft onbedekt.

Er wordt gebruik gemaakt van voorverwarmde 100% natuurlijke olie.

 • Wilt u praten tijdens de behandeling? Prima! Liever in stilte ontspannen? Ook helemaal goed!
 • Tijdens de massage wordt zachte muziek gedraaid die de relaxte sfeer versterkt.

Na afloop kunt u best nog even blijven liggen en gaat u vooral eerst even rustig zitten voordat u weer gaat staan.
De eventuele olie wordt nog met de handdoek van uw huid afgeveegd
Terwijl u zich weer aankleedt wacht de masseur op u in de ontvangstruimte waar u nog iets te drinken kunt nemen na afloop.